Alcohol, drugs en agressie

Leer omgaan met personen onder invloed (Training voor professionals)

Als u in uw werk te maken kunt krijgen met geweld van mensen onder invloed, dan kunt u leren dit te herkennen en er beter mee om te gaan.

Werknemers met een publieke taak (bijvoorbeeld politie en beveiligers) worden regelmatig geconfronteerd met agressief gedrag van mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Als mensen onder invloed zijn, is hun gedrag lastiger te voorspellen. Ook zijn er signalen dat wanneer mensen onder invloed zijn van een mix van alcohol en drugs hun gedrag eerder escaleert. Hoe herkent u dat iemand onder invloed is van bijvoorbeeld amfetamine of cocaïne? Hoe gaat u om met iemand die compleet door het lint gaat en niet aanspreekbaar is? 

Deze training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en Bureau Beke. Zij maakten daarbij onder meer gebruik van de kennis die zij vergaarden bij hun onderzoeken rond de rellen in Hoek van Holland en Haren.

  • Politieagenten
  • Private beveiligers in horeca- of evenemententeams
  • Portiers
  • Gastheren/vrouwen bij uitgaansgelegenheden
  • Bijzondere opsporingsambtenaren die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet

Na afloop van de training bent u zich meer bewust dat alcohol en drugs een belangrijke rol spelen bij geweld tegen werknemers met een publieke taak, met name in het uitgaansleven. Daarnaast zijn uw kennis en vaardigheden vergroot wat betreft: 

  • Het signaleren van middelengebruik
  • Het signaleren van en optreden bij een opwindingsdelier
  • De werking van alcohol en drugs in relatie tot agressie
  • Adequate bejegening van personen onder invloed 
Duur
13.30 - 17.00 uur
Prijs
€ 325,00
Trainer
Eva Ehrlich, eehrlich@trimbos.nl
Rob Groener, als trainer onder andere werkzaam voor Bureau Beke

Meer trainingen