Omgaan met agressie door alcohol of drugs

Leer omgaan met agressief gedrag van mensen onder invloed van alcohol of drugs en voorkom dat geweld escaleert.

Wat leert u?

 • U leert herkennen welk gedrag door welke middelen kan worden veroorzaakt.
 • U leert hoe u hier mee om kunt gaan op een manier die voorkomt dat de situatie verder escaleert.

Samenvatting

Agressief gedrag als gevolg van het gebruik van alcohol of drugs neemt de laatste jaren toe, vooral in het uitgaansleven. Deze training van 3,5 uur is ontwikkeld voor beveiligers, politieagenten en andere professionals die in hun werk hiermee te maken hebben. Het vraagt specifieke kennis en vaardigheden om goed in te spelen op dit gedrag en te voorkomen dat geweld escaleert. De training wordt gegeven door trainers van het Trimbos-instituut en van Bureau Beke, waardoor actuele kennis over de effecten van veelgebruikte middelen wordt gekoppeld aan kennis op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Na de training doorziet u sneller wat er aan de hand is en weet u hoe u kunt handelen in lastige situaties.

Behoort u tot de doelgroep?

De training is ontwikkeld voor alle professionals die tijdens hun werk te maken hebben met agressief gedrag van mensen onder invloed, zoals:

 • politieagenten
 • private beveiligers in horeca- of evenemententeams
 • portiers
 • gastheren/-vrouwen bij uitgaansgelegenheden
 • bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s)

Als politieagent, beveiliger of een andere professional met een publieke taak wordt u regelmatig geconfronteerd met agressief gedrag. U speelt een belangrijke rol bij het signaleren en doortastend handelen in risicovolle situaties. Als mensen onder invloed zijn, is hun gedrag lastiger te voorspellen. Ook kan geweld dan eerder escaleren en in een groep kan dit effect nog versterkt worden door het groepsproces. Adequaat reageren vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.

Leer van de experts

De training is ontwikkeld in samenwerking met Bureau Beke en gebaseerd op kennis uit onderzoek naar de strandrellen in Hoek van Holland en de rellen rond Project X in Haren. De training wordt gegeven door trainers van Bureau Beke en het Trimbos-instituut, waardoor actuele kennis op het gebied van veiligheid en criminaliteit gekoppeld wordt aan deskundigheid op het gebied van alcohol en drugs.

Resultaat

 • U kunt middelengebruik beter signaleren.
 • U kent de werking van veelgebruikte middelen.
 • U kent de werking van alcohol en drugs in relatie tot agressie.
 • U kent de invloed van het groepsproces op agressief gedrag.
 • U kent de do’s en don’ts van het omgaan met mensen onder invloed en kunt daarnaar handelen.

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

U leert in deze training hoe u gedrag van mensen onder invloed herkent en hoe u er mee om kunt gaan. U leert de effecten van veelgebruikte middelen kennen en u leert hoe agressief gedrag kan ontstaan en mogelijk kan escaleren. De lesstof wordt verduidelijkt met videobeelden uit het uitgaansleven en u oefent uw eigen vaardigheden aan de hand van eigen ervaringen uit de praktijk.

Onderwerpen

 • Herkennen van de effecten van veelgebruikte middelen. Hoe ziet u bijvoorbeeld dat iemand onder invloed is van amfetamine of cocaïne?
 • Invloed van alcohol en drugs op het ontstaan van agressief gedrag.
 • Invloed van het groepsproces op agressief gedrag.
 • Do’s en don’ts van het omgaan met mensen onder invloed. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met iemand die compleet door het lint gaat en niet aanspreekbaar is?  

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Video
 • (Eigen) oefensituaties

Trainer(s)

 • Eva Ehrlich is wetenschappelijk medewerker publieksinformatie en heeft jarenlange ervaring als publieksvoorlichter en als trainer van onder andere politie.
 • Rob Groener is als trainer onder andere werkzaam voor Bureau Beke.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut i.s.m. Bureau Beke

Studielast

Er is geen studielast naast de contacturen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Na afloop van de training krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 325,00 excl. btw

*Prijs inclusief trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.