Aan de slag met Zorgstandaarden!

Zorgstandaarden vertalen naar de praktijk (Train de trainer)

Hoe kunnen zorgprofessionals aan de slag met een praktische vertaling van zorgstandaarden naar zorgpaden? En hoe kunt u daaraan bijdragen? De training kan incompany plaatsvinden.

Sinds 2017 zijn zorgstandaarden voor diverse psychische aandoeningen beschikbaar. Om de toepassing van de zorgstandaarden te ondersteunen is de training Aan de slag met Zorgpaden ontwikkeld en in de praktijk getest.

Een zorgpad vormt de praktische vertaling van een zorgstandaard naar de lokale zorgorganisatie of zelfstandig gevestigde praktijk van zorg. Een zorgpad is daarom een belangrijk instrument bij de implementatie van zorgstandaarden.

De training “Aan de slag met zorgstandaarden” is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en GGZ Nederland, en in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Training is speciaal bedoeld voor mensen die in hun werk betrokken zijn bij de kwaliteitsontwikkeling van hun organisatie (van huisartspraktijk tot specialistische GGz) en verantwoordelijk of betrokken bij de implementatie van zorgstandaarden. 

Na het volgen van deze training kunt u binnen uw eigen organisatie met collega's aan de slag om Zorgstandaarden praktisch te vertalen naar Zorgpaden.

Duur
De training kan incompany plaatsvinden.
Prijs
€ 425,00
Trainer
Maddy Blokland, mblokland@trimbos.nl
Janet Poels, trainer en projectleider/consultant Zorgpaden bij diverse GGZ instellingen

Deelnemers ontvangen het trainingsmateriaal dat onder andere bestaat uit: draaiboek om zelf mee aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie en een toolkit, waarin gebruikte modellen kort en bondig bij elkaar gezet zijn.Tijdens de interactieve training komt aan de orde:

Dagdeel 1

  • Doornemen van een voorbeeld Zorgstandaard
  • Het waarom van zorgpaden?
  • Zorgpaden: de inhoud - beschrijving van de 'patient journey'
  • Zorgpaden: het werkproces - wie doet wat wanneer?

Dagdeel 2

  • Implementatie - hoe gaat het lukken?
  • Borging, monitoring en evaluatie
  • Communicatie

Vooraf en na het eerste dagdeel worden deelnemers gevraagd om materiaal door te nemen en opdrachten te maken.
Er wordt gewerkt met één van de vastgestelde Zorgstandaard (bijv. Depressie).

Meer trainingen