Studenten, alcohol, drugs en tabak

Ik schrijf mij in voor: Studenten, alcohol, drugs en tabak
Datum: 2 november 2020
Locatie: De Zalen van Zeven, St. Jacobsstraat 171, Utrecht
Prijs: 100 euro
 

Jouw gegevens

Sessieronde 1:

Tijdens het congres kunt u aan twee sessierondes deelnemen. Per ronde kunt u een eerste en tweede voorkeur opgeven. Hiernaast leest u uit welke workshops u kunt kiezen.

Sessieronde 2:

Factuurgegevens

Sessieronde 1 (11:15 – 12:30)

Signaleren & bespreekbaar maken: sessie voor studenten

Door Gisèle Hoevenaars, Senior adviseur preventie IRISzorg

Leden die te veel drinken: waar ligt de grens en hoe bespreek je dit (voor bestuursleden)

Op de sociëteit of op verenigingsavonden zijn er altijd wel leden die te ver gaan. Die zo (vaak) dronken worden dat het niet meer gezellig is. Maar wat is dat eigenlijk 'te ver gaan'? Wanneer is het nog acceptabel en wanneer ga je je afvragen of dat allemaal nog wel goed gaat? Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend of het tot de verantwoordelijkheid van bestuursleden behoort om dit ter sprake te brengen. En als je het gaat bespreken: hoe dan? Welke vragen kunt u stellen? Wat heeft u als bestuur te bieden?

Internationale studenten

Onder leiding van Floor Verwijs, President of the Executive Board 2019-2020 ESN Groningen 

Internationale studenten maken een steeds groter deel uit van de studentenpopulatie. Welke rol kan een onderwijsinstelling spelen voor deze studenten? En hoe kunnen studentenverenigingen zorgen dat ook internationale studenten zich thuisvoelen bij hen ondanks mogelijk verschillende opvattingen over middelengebruik? 

Welzijn - Omgaan met prestatiedruk: workshop Positief Perfectionisme

Door Margreet van Laarhoven, studentenpsycholoog en Dorine Roestenberg, studentendecaan Tilburg University 

Spreekuren van studentendecanen, studentpsychologen en studieadviseurs worden druk bezocht door studenten die te maken hebben met prestatiedruk. Die druk kan door vele factoren ontstaan. Niet zelden zit er een vorm van perfectionisme achter. Perfectionisme is helpend om mooie prestaties neer te zetten maar kan ook verlammen en stress opleveren omdat je vooral gefocust bent op wat nog niet goed genoeg is. De zelfopgelegde hoge verwachtingen kunnen niet gehaald kunnen worden of een eisen zware tol. In dat geval zorgt perfectionisme voor een aanslag op het persoonlijke welbevinden van de student. De Tilburg University maakte onder de titel 'Positief perfectionisme' een training om studenten te helpen hier mee om te gaan. Maak kennis met deze aanpak en wissel ervaringen en ideeën uit.

Gevolgen van corona voor studenten

Door Trimbos-instituut 

Studenten worden relatief hard geraakt door de beperkende maatregelen rond corona. Onzekerheid over het afronden van de studie en bijkomende financiële zorgen spelen daarin een belangrijke rol. Ouders zijn op afstand en vrienden en verenigingsgenoten zijn alleen online bereikbaar. Hiermee valt voor studenten, meer dan voor anderen in de maatschappij, een belangrijk deel van de sociale steun weg. Voor internationale studenten in Nederland is dit in nog grotere mate het geval. Het Trimbos-instituut onderzocht de effecten van de corona-maatregelen op de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten. In deze workshop geven we een samenvatting van de resultaten en bespreken we met elkaar hoe onderwijsinstellingen deze resultaten kunnen gebruiken om hun ondersteuning nog verder aan te scherpen. Ook is er ruimte voor mooie voorbeelden uit de praktijk.

Sessieronde 2 (13:30 - 14:45)

Signaleren & bespreekbaar maken: sessie voor professionals

Door Gisèle Hoevenaars, Senior adviseur preventie IRISzorg 

Welke signalen doen vermoeden dat studenten op uw spreekuur problemen hebben met alcohol- of drugsgebruik en om welke middelen kan het dan gaan? Hoe brengt u als studieadviseur, decaan of psycholoog in het hoger onderwijs deze signalen ter sprake? Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen uw grenzen. Naar wie kunt u doorverwijzen wanneer blijkt dat het echt om problemen met middelen gaat? Deze workshop is een inleiding tot het beantwoorden van deze vragen en kan motiverend werken om een uitgebreidere training op dit gebied te volgen bij de lokale instelling voor verslavingszorg.

Samenwerking studentenstad

Door Laura Nijkamp, Trimbos-instituut en samenwerkingspartner Rotterdam

De gemeente Rotterdam werkt samen met lokale partners, zoals onderwijsinstellingen, studentenverenigingen en verslavingszorg, intensief samen aan een gezond 010 voor studenten. In deze unieke samenwerking wordt een aanpak op maat gemaakt die past bij studenten in het Rotterdamse. Wil je weten hoe je zo’n samenwerking verloopt, hoe je dit in jouw gemeente kan aanjagen en meedenken over uitdagingen hierin? Schuif dan aan bij deze sessie!

Introductietijd

Door Sarah Graman, preventiewerker Jellinek Utrecht 

Studeren in een nieuwe stad start ieder jaar met een introductieperiode. Introductiecommissies hebben in toenemende mate oog voor het opnemen van zaken omtrent alcohol en drugs in deze periode. Maar hoe zet je goed beleid op ten aanzien van alcohol en drugs tijdens de introductieweek? Hoe kan de instelling voor verslavingszorg hierbij ondersteunen? Welke valkuilen zijn er en wat werkt juist goed? En hoe krijgt dit thema aandacht met een mogelijk door corona uitgestelde introductieweek?

Seks in het studentenleven

Door Rutgers (onder voorbehoud) 

Naast alcohol- en middelengebruik is seks een veel voorkomend thema in het studentenleven. Het is van belang dat studenten hun grenzen weten, wat wil je wel, maar ook wat wil je niet? Durven studenten hun grenzen ook aan te geven? Ook in combinatie met het gebruik van alcohol en middelen, want vaak vervagen dan de grenzen.