Bekijk de online versie.

Help mee aan doorontwikkeling van Open & Alert

Help mee aan doorontwikkeling van Open & Alert

Open & Alert is een theoretisch goed onderbouwde alcohol- en drugs interventie voor jongerenwerk, residentiële jeugdhulpverlening, residentiele jeugdinrichtingen en LVB-settings. In 2019 gaan we onderzoeken hoe we Open & Alert kunnen doorontwikkelen. Je kunt op twee manieren je ideeën en wensen kenbaar maken:

  • Vul - als je preventiewerker bent die Open & Alert uitvoert - de online vragenlijst in;
  • Schuif aan en praat mee in een van de Ontwikkellabs Open & Alert: er worden drie labs over verschillende onderwerpen georganiseerd voor preventiewerkers en andere professionals die betrokken zijn bij Open & Alert:
  1. donderdag 21 maart 15.00 - 17.00 bijTrimbos-instituut - thema Rookvrije Zorg.
  2. dinsdag 16 april 15.00 - 17.00; thema en locatie volgen, mede op basis van de survey.
  3. donderdag 23 mei 15.00 - 17.00; thema en locatie volgen, mede op basis van de survey.

Elke bijeenkomst begint met een inhoudelijke inleiding over het thema waarna met de aanwezigen doorgedacht wordt over wat dit betekent voor de ontwikkeling en uitvoering van Open & Alert. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor de Ontwikkellabs, neem dan contact op met Marjan Möhle (mmohle@trimbos.nl) of Nadine van Gelder (ngelder@trimbos.nl).

Gezocht: 4 gemeenten die GHB-problematiek willen aanpakken

Ken jij gemeenten die te maken hebben met GHB-problematiek? Wij kunnen in 2019 vier gemeenten ondersteunen bij de aanpak van die problemen. De aanpak is gebaseerd op een werkwijze die in Etten-Leur is ontwikkeld door onder meer Novadic-Kentron. De aanpak in Twenterand is samen met Tactus verder ontwikkeld. Door in een gemeente de juiste partijen bij elkaar aan tafel te brengen en per casus gericht kennis en kunde in te zetten, worden cliënten geholpen op weg naar een leven zonder GHB. Lees meer over ons aanbod. Ben je geïnteresseerd of twijfel je nog, neem dan contact op met projectleider Laura Nijkamp.

Train de trainer Help, mijn kind gaat uit?

Train de trainer Help, mijn kind gaat uit?

Samen met de GGD Amsterdam en GGD Gooi en Vechtstreek heeft het Trimbos-instituut een ouderavond "Help, mijn kind gaat uit?", over o.a. alcohol, ecstasy en gehoorschade ontwikkeld. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst op donderdag 20 juni 2019 worden preventieprofessionals (van GGD, CJG en instellingen voor verslavingszorg) getraind voor de uitvoering van de ouderavond. 

Je kunt je hier inschrijven.

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright © Trimbos-instituut