Bekijk de online versie.
53

Oproep onderzoek cannabispreventie

Het Trimbos-instituut is op zoek naar professionals die in de afgelopen vijf jaar beroepsmatig betrokken zijn geweest bij middelenpreventie in het algemeen of cannabispreventie in het bijzonder. Wij zoeken deze mensen om inbreng te leveren voor een advies aan de ministeries VWS en JenV in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

Heb jij een goed beeld van relevante doelgroepen voor cannabispreventie? Heb jij ervaring met de uitvoering van preventieve interventies  of zicht op hoe deze kunnen worden ingezet? Vul dan onze vragenlijst in. Meedoen kan tot en met 6 maart 2020.

Aan de slag met de aanpak van GHB-problematiek? Het Trimbos-instituut ondersteunt je graag!

GHB-problematiek vormt een stevige uitdaging voor gemeenten, hulpverleners en politie. In de gemeenten Etten-Leur en Twenterand zijn veelbelovende resultaten geboekt met een intensieve aanpak die zich exclusief op GHB-problematiek richt. Het Trimbos-instituut heeft de werkwijze beschreven in een praktische handreiking en recent verscheen een blog over het nut en noodzaak ervan. Ben je op zoek naar ondersteuning of informatie bij het werken aan deze problematiek in jouw gemeente of regio? Neem dan contact op met Laura Nijkamp via lnijkamp@trimbos.nl.

 

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright ? Trimbos-instituut