Bekijk de online versie.

Jongeren gezocht!

Jongeren gezocht!

Voor een wetenschappelijk onderzoek naar lachgasgebruik onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond zijn wij op zoek naar gemeenten en wijken waar er (mogelijk) sprake is van overmatig gebruik onder deze doelgroep.

Heb jij zicht op gemeenten waar dit speelt en/of ken je mensen die ons met de doelgroep in contact zouden kunnen brengen? Neem dan contact op met Desirée Spronk.

Alvast heel hartelijk dank!

Denk mee: In gesprek over cannabisgebruik met LVB jongeren

Cannabisgebruik komt onder jongeren in instellingen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) vaker voor dan bij andere jongeren. Het Trimbos-instituut wil het voor professionals die met deze jongeren werken makkelijker maken om het gesprek aan te gaan over cannabisgebruik. Welke afwegingen maak jij in contacten met LVB-ers die veel blowen? Wat zou jou helpen om cannabisgebruik aan te kaarten? Afgelopen 21 oktober is er een eerste stap gemaakt in het in kaart brengen van antwoorden op deze vragen. Wie denkt er verder met ons mee?

  • Voor wie: professionals die werken met jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking
  • Wat: online consultatieronde (opdracht van ca. 30 minuten)
  • Wanneer: gedurende half november / begin december 2019

Aanmelden: via dit korte vragenlijstje. Meer informatie: hier.

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright © Trimbos-instituut