Bekijk de online versie.

Save the date: 13 mei 2020 Studiedag Drugs

Op 13 mei in de middag organiseert het team alcohol- en drugspreventie van het Trimbos-instituut een studiemiddag over drugs. De onderwerpen waar de meeste mensen interesse in hebben getoond komen aan bod:

  • Lachgas, hoe bereik je jongeren die lachgas gebruiken en wat is je boodschap?
  • Ongewenste effecten van voorlichting over recreatief drugsgebruik: toetsingskader bij ontwikkeling van harm reduction.
  • Het ontwikkelen van interventies om te voorkomen dat jongeren gaan beginnen met het gebruik van uitgaansdrugs.
  • Drugopvoeding.

Tijdens deze dag is er veel ruimte voor vragen om zo de discussie op gang te brengen, om van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden volgt.

Folders over 4-FA en 2C-B

In de serie van Drugs en Uitgaan Read it! zijn twee nieuwe folders verschenen over 4-FA en 2C-B. De folders zijn geschreven met advies van Jellinek Preventie en zijn te bestellen in de webshop

In de folders wordt ingegaan op de effecten, risico's, beperken van risico's, dosering, combigebruik en het geven van eerste hulp. Alle informatie is ook te vinden op drugsenuitgaan.nl/4fa en drugenuitgaan.nl/2cb.

Uit het netwerk: Studiemiddag de aanpak van druggebruik op festivals

Naar aanleiding van het boek over druggebruik op festivals waar Ferry Goossens mede auteur van is, wordt 3 maart 2020 een studiedag over drugs op festivals georganiseerd door het CPS (Centre for Policing and Security) en het VAD (Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs). De middag zal plaatsvinden in Ampère in Antwerpen.

Druggebruik op festivals is een hot topic. Diverse stakeholders die werken rond dit thema hebben vragen over een goede aanpak van druggebruik op festivals. Via deze studiedag willen ze enerzijds het debat over drugbeleid op festivals verder stimuleren en anderzijds goed onderbouwde kennis rond het thema delen. Deelnemers krijgen het boek druggebruik op festivals.

Het volledige programma kan je hier bekijken.

Update Uitgaan, alcohol en drugs is een besloten nieuwsbrief
over alcohol- en drugspreventie in uitgaanssettings.
Meer informatie en inschrijven voor Update:
uitgaanalcoholendrugs@trimbos.nl

copyright © Trimbos-instituut