Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuws en informatie van het Trimbos-instituut | Nummer 9 | 14 april 2020

In deze Nieuwsflits onder andere: 

  • Nieuws: neerslachtiger, slaapproblemen en su?cidale gedachten door corona
  • Facsheet: risico's gebruik e-sigaret in kaart gebracht
  • DIMS jaarbericht: nog steeds heel veel MDMA in xtc
Nieuws

Bij ernstige ggz-aandoening zelden nog face-to-face-contact

In de afgelopen nieuwsflits gaven wij aan dat wij diverse onderzoeken uitvoeren naar de impact van corona. Inmiddels hebben wij onder andere zicht op hoe het gaat met mensen die lijden aan een ernstige psychische aandoening. 

Mensen met ernstige psychische problemen hebben nog maar weinig face-to-face contact met een hulpverlener en ook huisbezoeken zijn zeldzaam, blijkt uit een recente peiling van het panel Psychisch Gezien. Een kleine meerderheid (55%) is tevreden over de huidige vorm van contact. 

Wat ggz-cli?nten willen

Neerslachtiger, slaapproblemen en su?cidale gedachten door corona

Neerslachtiger, meer slaapproblemen en gedachten aan de dood door corona

MENTALE GEZONDHEID & CORONA - Sinds de coronacrisis ervaart 1 op de 3 respondenten van een online enqu?te meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen. Van de deelnemers die meer stress ervaren door de coronapandemie, denkt 1 op de 10 na over de dood. Bijna de helft van de ondervraagden heeft behoefte aan hulp.

Bekijk alle resultaten van het onderzoek

Deel cannabisgebruikers blowt meer sinds coronapandemie

Deel cannabisgebruikers blowt meer door corona

CANNABIS & CORONA - 2 op de 5 cannabisgebruikers die hebben deelgenomen aan de 'cannabis & corona-enqu?te' is vaker cannabis gaan gebruiken na invoering van de coronamaatregelen. Verveling is daarbij de belangrijkste reden die wordt gegeven. Daarnaast spelen stress en andere psychische klachten ook een rol. Bijna de helft van de deelnemers verandert zijn of haar gebruikspatroon niet en 1 op de 10 is minder gaan gebruiken of (tijdelijk) gestopt. 

Bekijk meer resultaten en antwoord op veelgestelde vragen

Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 aangepast van start

Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 aangepast van start

UITGAAN & MIDDELENGEBRUIK - Het Grote Uitgaansonderzoek 2020 is van start gegaan. In aangepaste vorm, want sinds de horeca gesloten is en evenementen en festivals verboden zijn, is van uitgaan natuurlijk geen sprake meer. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de laatste trends en ontwikkelingen in het uitgaansleven en middelengebruik. Aan de enqu?te zijn vragen toegevoegd over de situatie v??r en na de coronamaatregelen. Deelnemen kan t/m 19 mei 2020.

Bekijk en verspreid de enqu?te

"Het was een lange weg om 'herstel' uit te leggen in de ggz"

'Het was een lange weg om 'herstel' uit te leggen in de ggz'

HEE - Als het gaat om herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de ggz - oftewel het HEE-programma - is er de afgelopen jaren veel bereikt. Projectleider Marianne van Bakel kijkt terug en blikt vooruit. "Het was een lange weg - en die is nog niet gelopen - om binnen de ggz de term herstel uit te leggen. Ook cli?nten moesten leren wat dit voor hen kon betekenen, waarmee ze een nieuw en hoopvol perspectief leerden kennen", zegt Marianne van Bakel.

Welke stappen nog gezet moeten worden

Knelpunten en oplossingen harm reduction-voorzieningen verzameld

Knelpunten en oplossingen harm reduction-voorzieningen in kaart gebracht

HARM REDUCTION & CORONA - Harm reduction-voorzieningen hebben soms ingrijpende maatregelen doorgevoerd in verband met de coronacrisis. Ook zijn hier en daar tal van nieuwe initiatieven gestart. E?n en ander verloopt over het algemeen goed, maar er zijn ook knelpunten. Ons Harm Reduction Netwerk, Stichting Mainline en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG brachten het in kaart. 

Bekijk de knelpunten en oplossingen

Publicaties

Risico?s gebruik e-sigaret in kaart gebracht

Factsheet e-sigaret

FACTSHEET - Zo'n 15 jaar geleden kwam de e-sigaret op de markt. Nu blijkt de e-sigaret gevaarlijker dan werd gedacht. Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat e-sigaretten voor jongeren een opstap zijn om te gaan roken. Vooral de verschillende smaken zijn voor jongeren erg aantrekkelijk. In de factsheet leest u meer over de kenmerken van e-sigaretten, cijfers over het gebruik, wet- en regelgeving en impact op de (volks-)gezondheid.

Download de gratis factsheet

DIMS jaarbericht: nog steeds heel veel MDMA in xtc

DIMS jaarbericht: nog steeds heel veel mdma in xtc

INFOGRAPHIC - Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) is een landelijk netwerk van 33 testlocaties die grotendeels zijn ondergebracht bij de preventie-afdelingen van instellingen voor verslavingszorg. Meer mensen dan ooit lieten vorig jaar drugs bij de DIMS testlocaties testen. Xtc is nog steeds de meest aangeleverde drug bij het DIMS en de gemiddelde dosering MDMA in ecstasypillen is nog steeds onverminderd hoog. 

Download het jaarbericht

Tips voor gemeenten ter ondersteuning van mantelzorgers van mensen met psychische klachten in coronatijd

Tips voor gemeenten ter ondersteuning van mantelzorgers van mensen met psychische klachten in coronatijd

FOLDER - Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij. Gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van deze mantelzorgers-ggz. Op basis van wetenschappelijke, praktijkgerichte en ervaringskennis ontwikkelden het Trimbos-instituut, Ypsilon, Labyrint In Perspectief, MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Mantelzorg NL en Movisie 11 tips voor gemeenten. 

Download de gratis folder

Nieuwe Helder op School-folders voor preventiewerkers

Nieuwe Helder op School materialen voor preventiewerkers

INFORMATIEFOLDERS - Er is een nieuwe reeks Helder op School-folders beschikbaar. Met deze folders kunnen preventiewerkers scholen enthousiasmeren om mee te doen met interventies zoals het lespakket 'In Charge' gericht op het versterken van zelfcontrole en het trainen van wilskracht en de lessenserie 'Samen Fris' die leerlingen en hun ouders/verzorgers ondersteunt om samen het gesprek aan te gaan over niet roken, alcohol drinken en/of blowen.

Bestel de folders

CONTACT:
nieuwsflitsen@trimbos.nl
[T]: 030-2971100


Volg ons op twitter

copyright ? Trimbos-instituut 2018