Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuws en informatie van het Trimbos-instituut | Nummer 19 | 12 december 2019

In deze nieuwsflits onder andere: 

  • Nieuws: rookvrije buitenterreinen kinderdagverblijven
  • Feiten & Cijfers: xtc 
  • Training: Alcohol-, Drugs-, en Medicijnbeleid
Nieuws

Meer zicht op mentale gezondheid en middelengebruik studenten

Er is veel bezorgdheid over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Harde, landelijke cijfers ontbreken echter.

Het is belangrijk om meer zicht te krijgen op deze problematiek zodat er gericht actie ondernomen kan worden ter bevordering van het welzijn van studenten. Daarom zetten wij in samenwerking met het RIVM en GGD GHOR Nederland een landelijk onderzoek op. Deze monitor brengt de mentale gezondheid en middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs in kaart.

Lees meer over de uitvoering en verwachte resultaten

Veel buitenterreinen kinderdagverblijven geheel rookvrij

Rookvrije kinderdagverblijven

VERKENNEND RAPPORT - Veruit de meeste kinderdagverblijven (86%) hebben een geheel rookvrij buitenterrein, blijkt uit een nieuwe verkenning van het Trimbos-instituut. De 14% die in 2018/2019 nog niet volledig rookvrij was, moet dat volgend jaar ook zijn, conform één van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord.

Meer informatie en het gratis rapport

Meer bekendheid voor KOPP/KOV-doelgroep nodig

Meer bekendheid voor KOPP/KOV-doelgroep nodig

NIEUW DOSSIER - Tijdens het Landelijk KOPP/KOV Platform kwamen professionals bijeen die te maken hebben met kinderen van ouders met psyschische of verslavingsproblemen. Er werd gesproken over de strategie voor de komende jaren. Eén ding is zeker: er is meer bekendheid nodig voor deze risicogroep van jaarlijks 600.000 kinderen. Ons nieuwe KOPP/KOV dossier bevat informatie voor professionals, zorgverzekeraars, gemeenten, naasten, ouders en KOPP/KOV-kinderen.

Bekijk het dossier

Feiten en cijfers over xtc

Feiten en cijfers over xtc

FEITEN & CIJFERS - Xtc (ecstasy) is na cannabis de meest gebruikte (party)drug in Nederland. Het gebruik van xtc is niet zonder risico. Ook hebben de productie en handel in xtc impact op het milieu en de samenleving. Op onze nieuwe xtc webpagina hebben we diverse feiten en cijfers gebundeld. U vindt er bijvoorbeeld hoeveel uitgaande jongeren wel eens xtc gebruiken en welke preventie-interventies er zijn.

Bekijk onze nieuwe xtc webpagina

Zo kunnen we beter omgaan met dubbele problematiek

Beter omgaan met dubbele problematiek

KENNISINFRASTRUCTUUR - In woonvoorzieningen voor langdurige zorg aan ouderen of mensen met een verstandelijke beperking bestaat vaak ook een psychiatrische zorgbehoefte. Een goede kennisinfrastructuur is belangrijk om goed met deze dubbele problematiek om te gaan. We voeren een project uit om deze kennisinfrastructuur te verbeteren. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking die in een langdurige zorgvoorziening wonen.

Ontdek de pijlers van het project

NKOP Congres gemist? Bekijk de presentaties

NKOP Congres gemist? Bekijk de presentaties

OUDERENPSYCHIATRIE - Wie niet bij het NKOP-congres kon zijn, kan alle presentaties terugkijken op de website van het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie. Zo blikte Bas van Alphen van Mondriaan GGZ terug en vooruit op de psychiatrie en besprak hij recente ontwikkelingen in de ouderenpsychologie. Ook zijn van alle workshops de presentaties beschikbaar.

Bekijk de presentaties

Publicaties

Gebruikswijzen van cannabis en gezondheidsrisico's

Gebruikswijzen van cannabis en gezondheidsrisico's

FACTSHEET - Deze factsheet geeft een overzicht van de verschillende gebruikswijzen van cannabis en hun verschillende effecten en een gezondheidsrisicobeoordeling gebaseerd op de tot nu toe beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Download de gratis factsheet

Aanbod en gebruik van cannabisproducten in de coffeeshop

Aanbod en gebruik van cannabisproducten in de coffeeshop

RAPPORT - In dit onderzoek hebben we middels een vragenlijst aan coffeeshopeigenaren en een verdiepende focusgroep met coffeeshopeigenaren en cannabisconsumenten het aanbod en gebruik van cannabisproducten in de Nederlandse coffeeshops in kaart gebracht. Ook is geïnventariseerd welke verwachtingen en wensen er bestaan betreffende aanbod en gebruik van cannabisproducten.

Download het gratis rapport

THC-concentraties in (neder)wiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

THC-concentraties in (neder)wiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

RAPPORT - Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 16,7% (meting 2018/2019) en vergelijkbaar met dat in de meting van vorig jaar (16,8%). Dat blijkt uit onderzoek onder 50 Nederlandse coffeeshops. Ondek meer feiten en cijfers in dit rapport.

Download het gratis rapport

E-health cannabis

E-health cannabis

FACTSHEET - In deze factsheet over e-health wordt alle kennis over online cannabisinterventies beschreven. Uit een bundeling (meta-analyses) van internationale effectstudies blijkt dat online interventies effectief kunnen zijn in het verminderen van cannabisgebruik, al zijn de effecten niet groot. Online interventies kunnen een laagdrempelig alternatief zijn voor cannabisgebruikers die liever (nog) geen professionele hulp zoeken.

Download de gratis factsheet

Trainingen/Bijeenkomsten

Training Alcohol-, Drugs-, en Medicijnbeleid

Training Alcohol-, Drugs-, en Medicijnbeleid

2 MAART - Een gezonde en veilige werkomgeving is voor werknemers van groot belang. Als werkgever zet u zich daarom in voor het welzijn van uw medewerkers. Helaas kunt u ook te maken krijgen met mensen die tijdens het werk onder invloed zijn van alcohol en drugs. Na het volgen van onze 4-daagse training beschikt u over een uitgewerkt Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid dat u direct kunt implementeren.

Meer info en aanmelden

Ouder-Baby Interventie

Ouder-Baby interventie

10 MAART - Leer hoe u de interactie van ouders met psychische problemen met hun baby kunt verbeteren met de Ouder-Baby Interventie. "De training is erg leerzaam. Prettig dat er veel interactie en ruimte voor eigen inbreng was", aldus een tevreden deelnemer.

Meer info en aanmelden

KOPP/KOV: PIEP zei de muis

KOPP/KOV: PIEP zei de muis

17 MAART - Leer jonge kinderen te ondersteunen met het programma PIEP zei de muis en voorkom dat zij zelf (later) psychische problemen ontwikkelen. Deelnemers die u voor gingen zijn overtuigd: "De trainers hebben veel kennis over de interventie en hun enthousiasme werkt inspirerend!"

Meer info en aanmelden

Extern nieuws

RIVM:

Veel risico’s recreatief gebruik lachgas

RIVM - Het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel kan een risico vormen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een risicobeoordeling van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd. Daarom pleit het CAM voor maatregelen die het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel ontmoedigen.

Lees welke risico's er aan lachgas kleven

CONTACT:
nieuwsflitsen@trimbos.nl
[T]: 030-2971100


Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2018