Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuws en informatie van het Trimbos-instituut | Nummer 5 | 4 april 2019

In deze editie onder andere:

  • Wat preventieprofessionals kunnen leren van luizenmoeders
  • Gamers drinken minder, maar wanneer wordt gamen ongezond?
  • ROPI-R training: maak werk van inzet ervaringsdeskundigheid
Nieuws

Dementiezorg: ontdek hoe uw organisatie ervoor staat

Neem deel aan de monitor woonvormen dementie

Verpleeghuisinstellingen die inzicht willen krijgen in verbeterkansen voor hun dementiezorg, kunnen zich voor 1 mei aanmelden voor deelname aan de Monitor Woonvormen Dementie. Maximaal 70 organisaties kunnen meedoen. De kosten zijn laag: 350 euro. Organisaties die de monitor laten afnemen bij meerdere locaties, krijgen korting.

De monitor laat u zien hoe uw organisatie presteert op thema's die van belang zijn voor goede dementiezorg en aansluiten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ook meet de monitor de tevredenheid van medewerkers en familie. U krijgt specifieke leer- en verbeterpunten, maar ziet ook waarin u een voorbeeld bent voor anderen.

Alles over meedoen aan de monitor

Bij jeugdtrauma of alcoholverslaving vaker slachtoffer van geweld

Bij jeugdtrauma of alcoholverslaving vaker slachtoffer van geweld

VICTIMISATIE - Mensen met een alcoholverslaving of een jeugdtrauma hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van fysiek, seksueel en psychisch geweld. Mensen met een depressieve stoornis of angststoornis zijn kwetsbaar voor psychisch geweld.

Lees hoe dat komt

Zwangeren roken vaker als partner rookt

Vrouwen roken vaker rondom de zwangerschap als hun partner ook rookt

ROOKVRIJE START - Vrouwen met een rokende partner, roken vaker voor, tijdens en na de zwangerschap. Zorgverleners zouden daarom ook het rookgedrag van de partner moeten bespreken. Deze conclusie en aanbeveling zijn gebaseerd op de resultaten van een onderzoek naar het roken van vrouwen rondom de zwangerschap.

Wat zorgverleners kunnen doen

Wat preventieprofessionals van De Luizenmoeder kunnen leren

Preventie? Dat is toch iets voor professionals?

Wat hebben luizenmoeders met alcoholpreventie te maken? Collega Marjan Möhle betoogt in haar blog dat preventie niet het exclusieve terrein van professionals is. "Ook al hebben wij er in Nederland niet zulke mooi woorden voor als community, smvinnu en stöd, ook in hier is een gezamenlijke aanpak bij het voorkomen van overmatig alcohol en drugsgebruik eigenlijk al vanzelfsprekender dan vaak wordt gedacht."

Lees wat professionals van luizenmoeders kunnen leren

Wat is effectieve anti-tabakslobby?

Nederland kent een insider lobby en een outsider lobby

WANDA DE KANTER - "Nederland kent vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw vurige pleitbezorgers voor een tabaksvrij Nederland", schrijft Marc Willemsen van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging nadat Stichting Rookpreventie Jeugd van Wanda de Kanter uit de Alliantie Nederland Rookvrij werd gezet. Hij onderscheidt twee lobbytypes: insiders en outsiders. "Een goede landelijke lobby tegen het roken heeft beide nodig."

Lees wat de anti-tabaklobby succesvol maakt

Publicaties

Hoeveel gamen is gezond?

Gamen: van ‘gezonde’ hobby tot probleemgedrag

FACTSHEET - Hobbygamers roken, blowen en drinken minder vaak dan niet-gamende jongeren. Maar hoe schat je in of een kind gezond gamegedrag vertoont of juist tot een risicogroep behoort en lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen ontwikkelt (mede) door teveel gamen? In de factsheet Over (on)gezond gamegedrag zetten we de feiten op een rij.

Bekijk en download de factsheet

Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019

ZORGSTANDAARD - De Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 is een aanpassing en uitbreiding van de Zorgmodule Stoppen met Roken uit 2009. Deze nieuwe Zorgstandaard Tabaksverslaving sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). De bijbehorende Bureaukaart Zorgstandaard Tabaksverslaving bevat aanbevelingen en een stroomschema.

Bekijk de Zorgstandaard Tabaksverslaving

KOPP/KVO: cijfers en feiten

KOPP/KVO: cijfers en feiten

FACTSHEET - Nederland telt op jaarbasis 405.000 mensen met psychische en/of verslavingsproblemen en met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. In totaal hebben deze ouders 577.000 kinderen onder de 18 jaar. De factsheet KOPP/KVO biedt cijfers over kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen, belicht de gevolgen, signalen, risico- en beschermende factoren en geeft handvatten voor preventie.

Bekijk en download de factsheet

Trainingen/Bijeenkomsten

ROPI-R: Basistraining over inzet ervaringsdeskundigheid

9 APRIL - Ligt uw organisatie op koers als het gaat om herstelgerichte zorg en inzet van ervaringsdeskundigheid? De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee u dit kunt meten. Na het volgen van deze training kun u dit instrument gebruiken voor zelfscoring binnen uw organisatie of bij andere organisaties. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de training op 9 april.

Meer info en inschrijven

CONTACT:
nieuwsflitsen@trimbos.nl
[T]: 030-2971100


Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2018