Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuws en informatie van het Trimbos-instituut | Nummer 13 | 2 juli 2020

In deze nieuwsflits onder andere: 

  • Nieuws: psychische gezondheid bewoners verpleeghuizen verslechterd
  • Onderzoek: zeg professional, hoe gaat het met je?
  • Congres suïcidepreventie: van goedbedoeld naar professioneel
Nieuws

Nederlandse jongeren ervaren vaakst stress door schooldruk

"Dat ik door de corona niet naar school ga vind ik aan de ene kant heel jammer. Aan de andere kant ervaar ik nu een enorme rust. Ik wou dat dit na de corona ook zo door kon gaan, dat het veel meer in balans is." vertelt Pim (17) zijn vader collega Jeroen Lammers.

Veel jongeren in Nederland zitten over het algemeen lekker in hun vel. Maar: ze ervaren wel schooldruk. Dit blijkt uit het  onderzoek 'Geluk onder Druk?' in opdracht van UNICEF. Lammers neemt in zijn blog school- en prestatiedruk onder de loep en vertelt hoe we de Nederlandse jeugd intrinsiek kunnen motiveren.

Lees de blog

Scholieren roken, drinken en blowen nog even vaak als in 2017

Scholieren roken, drinken en blowen nog even vaak als in 2017

PEILSTATIONSONDERZOEK - Na een jarenlange daling is het gebruik van 'traditionele middelen' zoals tabak, alcohol en cannabis onder scholieren gestabiliseerd, blijkt uit de rapportage 'Jeugd en riskant gedrag 2019: kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren'.

Bekijk de belangrijkste bevindingen

Psychische gezondheid bewoners verpleeghuizen fors verslechterd

Psychische gezondheid in verpleeghuizen fors verslechterd door coronamaatregelen

IMPACT OP BEWONERS - De coronamaatregelen hebben grote gevolgen op de gezondheid en welzijn van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Zo heeft het bezoekverbod een forsere impact dan eerder gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam.

Bekijk de andere gevolgen voor de bewoners

Cursus 'Mental Health First Aid' zorgt voor meer begrip in wijk

Cursus 'Mental Health First Aid' zorgt voor meer begrip in wijk

EVALUATIE - Wijkbewoners die een cursus 'Mental Health First Aid' (MHFA) hebben gevolgd, hebben meer begrip voor mensen met psychische problemen en zijn zich bewuster van hun eigen (voor)oordelen. Dat is belangrijk om het stigma rond psychische problemen te verminderen.

Lees wat er nog meer uit de evaluatie kwam

Zeg professional, hoe gaat het met je?

Werk en welzijn van professionals voor psychische hulp in coronatijd

ONDERZOEK - Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het werk en de werkbeleving van professionals die hulp, zorg en ondersteuning geven bij psychische problemen? Dat gaan we in kaart brengen samen met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, koepels van zorgaanbieders en andere partijen, zoals MIND en Hogeschool Inholland. Professionals kunnen nog tot 16 juli 2020 deelnemen middels een online vragenlijst. 

Lees meer over het onderzoek en deelname

Publicaties

Advies preventieaanpak 'Experiment gesloten coffeeshopketen'

Advies preventieaanpak Experiment Gesloten Coffeeshopketen

ADVIESRAPPORT - De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) werken samen aan het vormgeven van het in het regeerakkoord 2017- 2021 afgesproken 'Experiment gesloten coffeeshopketen'. Op verzoek van de ministeries hebben wij een advies gegeven over een preventieaanpak die bijdraagt aan het voorkomen van (een eventuele stijging van) cannabisgebruik ten tijde van het experiment. 

Download het gratis rapport

Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines

Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines

INFOSHEET - Vanaf 1 juli zijn de sportkantines weer open. Hét moment om te werken aan een gezonde sportomgeving. Onze infosheet 'Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines' ondersteunt sportverenigingen met het opstellen van het alcoholbeleid in sportkantines.

Download de gratis infosheet

Trainingen/Bijeenkomsten

Congres suïcidepreventie: van goedbedoeld naar professioneel

Congres suïcidepreventie: van goedbedoeld naar professioneel

10 SEPTEMBER - Het door RINO Amsterdam georganiseerde congres op Wereld Suïcidepreventiedag staat geheel in het teken van het opleiden van ggz-professionals die vanuit hun werk te maken kunnen krijgen met suïcidaliteit en suïcidepreventie. Organisaties als 113 zelfmoordpreventie, de IASP (International Association for Suicide Prevention), GGZ Rivierduinen en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) zijn betrokken bij de organisatie. Dagvoorzitter is collega Derek de Beurs (Programmahoofd Epidemiologie). 

Meer info en aanmelden

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

17 SEPTEMBER - In deze training leert u werken met de VERS I, een training waarmee u cliënten met borderline persoonlijkheidsstoornis leert om vat te krijgen op hun emoties. Een deelnemer over deze training: "Een prettige manier van training krijgen. Doordat we zelf de oefeningen ook mochten doen kwamen er veel verschillende situaties aan bod."

Meer info en aanmelden

Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak

2 NOVEMBER - De 5e 'Inspiratiedag Studenten, alcohol, drugs en tabak' komt eraan. Deze jubileumeditie vieren wij met een uitgebreid programma met onder andere: gedragsverandering binnen de studentencultuur, studentenwelzijn, de prestatiecultuur en internationale studenten. De op dat moment van kracht zijnde coronamaatregelen vanuit het RIVM zullen in acht genomen worden.

2 NOVEMBER - De 5e 'Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak' komt eraan. Deze jubileumeditie vieren wij met een uitgebreid programma met onder andere: gedragsverandering binnen de studentencultuur, studentenwelzijn, de prestatiecultuur en internationale studenten. De op dat moment van kracht zijnde coronamaatregelen vanuit het RIVM zullen in acht genomen worden. 

Meer info en aanmelden

Extern nieuws

Winnende klas ‘Smokefree Challenge’ bekend

Smokefree Challenge: met de klas een half jaar niet roken

HELDER OP SCHOOL - De 'Smokefree Challenge' daagt leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs uit om een half jaar niet te (beginnen met) roken en daarmee leuke prijzen te winnen. Dit keer heeft klas 1J van GSG Leo Vroman in Gouda de hoofdprijs in de wacht gesleept. 

Schrijf uw klas nu in

Rookverbod is uitgebreid met de e-sigaret

Rookverbod is uitgebreid met de e-sigaret

VWS - Het rookverbod is uitgebreid met de e-sigaret. Waar niet gerookt mag worden, mag je nu ook niet meer vapen en dampen. Collega Esther Croes legt in deze documentaire uit wat de gevolgen van de e-sigaret zijn voor jongeren.

Bekijk de documentaire

CONTACT:
nieuwsflitsen@trimbos.nl
[T]: 030-2971100


Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2018