Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuws en informatie van het Trimbos-instituut | Nummer 1 | 9 januari 2020

In de nieuwsflits onder andere: 

  • Quickscan: kwetsbare jongvolwassenen met psychische problemen
  • Blog: werkt harm reduction niet averechts? 
  • E-learning: gamen en sociale media 
Nieuws

Masterplan ambulantisering ontbreekt

De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek blijft nog steeds achter bij die van de algemene Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA).

Uit nieuwe peilingen onder het panel Psychisch Gezien voor de LMA blijkt opnieuw dat gevoelens van eenzaamheid groot zijn. Het is één van de meest eenzame groepen in de bevolking. Bij 40% van de leden is nog steeds sprake van een mismatch tussen zorgbehoefte en -aanbod.

Lees wat er moet gebeuren

Passende stoppen-met-roken interventies voor jongeren nodig

Stoppen-met-roken interventies jongeren

FACTSHEET - De manieren om jongeren van het roken af te helpen zijn beperkt en niet altijd onderzocht op effectiviteit. Voor interventies die wél bewezen effectief zijn, hebben jongeren vaak weinig belangstelling. Dat blijkt uit de nieuwe factsheet Stoppen-met-roken interventies voor jongeren.

Lees wat werkt en wat niet

Kwetsbare jongvolwassene mist zorg bij psychische problematiek

Quickscan kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek

QUICKSCAN - In opdracht van FNO heeft het Trimbos-instituut een quickscan uitgevoerd waarin is gekeken naar vijf groepen kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek. De quickscan laat onder andere zien dat er veel aandachtspunten en knelpunten bestaan ten aanzien van toegankelijke, samenhangende en effectieve zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongvolwassenen met psychische problemen.

Lees welke oplossingsrichtingen er zijn

Werkt harm reduction niet averechts?

Werkt harm reduction niet averechts?

BLOG - In de samenleving heerst nog weleens het gevoel dat schade beperkende initiatieven niet werken of druggebruik zelfs kunnen bevorderen. Mensen denken vaak dat je beter gewoon kunt uitleggen dat drugs slecht voor je zijn en het gebruik er van bestraffen. Op die manier zou druggebruik zo onaantrekkelijk worden gemaakt dat mensen er vanzelf wel mee zullen stoppen. Collega Lotte Voorham legt uit waarom dit niet zo werkt en wat het belang van harm reduction is.

Zo voorkom je ongewenste effecten

Na 30 jaar afscheid van Trimbos-boegbeeld Wilma Boevink

Na 30 jaar afscheid van Trimbosboegbeeld Wilma Boevink

GGZ - Met haar zeeën aan kennis en ervaring nam Wilma Boevink 31 december afscheid van het Trimbos-instituut en zal zij zich, naast een nieuwe uitdaging bij RIBW AVV, vanuit de Universiteit Maastricht gaan richten op het uitbouwen van (inter)nationaal onderzoek naar ervaringsdeskundigheid in de door haar mede-opgerichte organisatie: URC, User Research Centre.

Blik terug met Wilma Boevink

Publicaties

Stoppen-met-roken begeleiding binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband

Stoppen-met-roken begeleiding binnen het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV)

FACTSHEET - We hebben onderzocht wat de stand van zaken is op het gebied van stoppen-met-roken beleid bij Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSVs). In deze factsheet beschrijven we de uitkomsten van dit onderzoek. Hierin beschrijven we onder andere hoeveel VSVs al een stoppen-met-roken beleid hebben, of er zorgpaden aanwezig zijn en hoe de gespreksvoering in de praktijk gaat.

Download de gratis factsheet

Trainingen/Bijeenkomsten

Gamen en Sociale Media: dit moet je weten

E-learning Gamen en Sociale Media

E-LEARNING - Deze e-learning is bedoeld voor docenten of andere onderwijsprofessionals die meer willen weten over de onderwerpen gamen en sociale media. De cursus is geschikt voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Na het volgen van deze e-learning kunt u problematisch gamegedrag en sociale mediagebruik signaleren en weet u dit bespreekbaar te maken.

Bestel de e-learning

Verminder valangst bij ouderen

Verminder valangst bij ouderen

18 MAART - Leer ouderen minder bang te zijn om te vallen en meer te bewegen met behulp van de cursus Zicht op Evenwicht. Ruim de helft van alle thuiswonende 65-plussers is bang om te vallen en gaat daardoor activiteiten buitenshuis vermijden, zoals wandelen, boodschappen doen of op bezoek gaan bij familie en vrienden. In deze training leert u de cursus Zicht op Evenwicht te geven, zowel individueel als in groepsverband.

Meer info en aanmelden

Auditor ROPI-R: meten van herstelondersteunende zorg

Auditor ROPI-R: meten van herstelondersteunende zorg

19 MAART - De Recovery Oriented Practices Index (ROPI-R) is een instrument waarmee u in eigen organisatie kunt meten waar u staat op het gebied van herstelondersteunende zorg en wat u op dit gebied eventueel nog kunt verbeteren. Na afronding van de basistraining (4 uur) en de apart te volgen terugkomdag (4 uur) bent u auditor ROPI-R en kunt u de ROPI-R zelfstandig afnemen in uw eigen organisatie en als externe auditor in andere organisaties.

Meer info en aanmelden

Extern nieuws

Alcoholexamen: test je kennis over de risico's van alcohol

Alcohol examen: kent u de risico's van alcohol?

RIJKSOVERHEID - Sommige negatieve gevolgen van alcohol drinken kent bijna iedereen. Maar er zijn er ook veel onbekend. Hoe staat het met uw kennis over alcohol? Test uzelf met deze 10 vragen.

Doe de test

Dry January: zet je alcoholgebruik op pauze

Dry January: zet je alcoholgebruik op pauze

IkPas - In 2020 zet IkPas met heel veel Nederlanders weer het alcoholgebruik op pauze. Eerst tijdens Dry January, van 1 tot en met 30 januari, daarna drinken we vanaf 26 februari 40 dagen geen druppel, tot en met 5 april. Benieuwd naar de voordelen? 62% van de deelnemers voelt zich fysiek fitter, 55% slaapt beter en 32% verliest gewicht.

IkPas biedt ondersteuning en tips om de uitdaging te volbrengen

CONTACT:
nieuwsflitsen@trimbos.nl
[T]: 030-2971100


Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2018