Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuws en informatie van het Trimbos-instituut | Nummer 14 | 16 juli 2020

In deze nieuwsflits onder andere: 

  • Nieuws: wat er wel en niet toe doet bij het samenstellen van een zorgteam
  • Enquête: zeg professional, hoe gaat het met je? 
  • Publicatie: Het IJslandse model in Nederland
Nieuws

Aantal jongvolwassen rokers onverminderd hoog

Hoewel tussen 2014 en 2019 het percentage rokers onder volwassenen significant gedaald is van 25,7% naar 21,7%, is het aantal rokers in de leeftijdsgroep 20-24 jaar onverminderd hoog. In 2019 rookte 1 op de 3 jongvolwassenen in deze leeftijdsgroep. 

"Daar maak ik me zorgen over. Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt", aldus collega Marc Willemsen naar aanleiding van deze cijfers uit de Gezondheidsenquête van de Leefstijlmonitor 2019.

Lees hoe wij dit zorgelijke probleem aanpakken

Onderdak en toen weer niet: onrustige tijden voor dakloze mensen

Onderdak en toen weer niet: onrustige tijden voor dakloze mensen

BELANG EIGEN PLEK - Door de coronacrisis werden veel - maar niet alle - dakloze mensen (tijdelijk) voorzien van onderdak. Sinds 1 juli wordt de extra noodopvang weer afgebouwd. De coronacrisis benadrukte het belang van het hebben van een eigen (vaste) plek als basis voor herstel en verbetering van gezondheid, welzijn en sociale inclusie. Het is belangrijk om dit vast te houden ook nu de coronamaatregelen worden versoepeld.

Lees meer over dit onderzoek

Corona plaatst vergrootglas op pijnpunten én kracht van mensen met psychische kwetsbaarheid

Corona plaatst vergrootglas op pijnpunten én op kracht van mensen met psychische kwetsbaarheid

RANDVOORWAARDEN ONTBREKEN - Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn structuur, 'echt' contact met anderen en maatschappelijke inbedding van groot belang om het hoofd boven water te houden. De veerkracht in de populatie is groot tijdens de sociale isolatie, maar de coronacrisis plaatste wel het vergrootglas op het ontbreken van de randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met ernstig psychische aandoeningen. Dit blijkt uit het deelonderzoek dat wij tussen april en juli uitvoerden.

Zo kunt u hen nu helpen in de weg naar herstel

Meer experimenteerruimte nodig voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen

Meer experimenteerruimte nodig voor arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen

INCLUSIE - De arbeidsparticipatie van mensen die te maken hebben met ernstige psychische problemen blijft ver achter vergeleken met de gehele beroepsbevolking. Een echt inclusieve samenleving komt er alleen als er meer oog is bij werkgevers en arbeidsbegeleiders voor de impact van psychisch lijden op het dagelijks leven.

Bekijk welke inclusie-mogelijkheden er zijn

Evaluatie van het 'Experiment Gesloten Coffeeshopketen'

Evaluatie van het 'Experiment Gesloten Coffeeshopketen'

BIJDRAGE CANNABISBELEID - Samen met Breuer&Intraval en RAND Europe gaan wij het 'Experiment Gesloten Coffeeshopketen' evalueren. Het doel van het experiment is om na te gaan of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn. De resultaten leveren informatie op voor het maken van een beredeneerde keuze over de toekomst van het cannabisbeleid.

Lees meer over de uitvoering van de evaluatie

Het samenstellen van een zorgteam: wat doet er wel en niet toe?

Het samenstellen van een zorgteam: wat doet er wel en niet toe?

MONITOR PERSONEELSSAMENSTELLING - In de afgelopen jaren werd veel gediscussieerd over de vraag wat de beste en meest verantwoorde personeelssamenstelling is in de Nederlandse verpleeghuizen. In de Monitor Personeelssamenstelling hebben wij 32 zorgteams in verpleeghuizen gedurende zes tot negen maanden gevolgd in de aanpak van hun personeelssamenstelling. Hiermee hebben wij beter zicht gekregen op wat er wel en niet toe doet bij het samenstellen van een zorgteam.

Ontdek wat een nieuwe teamsamenstelling oplevert

Zeg professional, hoe gaat het met je?

Enquête welzijn professionals tijdens coronacrisis

ENQUÊTE - Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het werk en de werkbeleving van professionals die hulp, zorg en ondersteuning geven bij psychische problemen? Is de werkdruk toegenomen of juist niet? Kunnen ze de zorg bieden die ze voor hun cliënten nodig vinden? En wat doet dit met hun eigen psychisch welbevinden? Dat gaan wij in kaart brengen. Invullen kan tot 20 juli. 

Vul de enquête in

Publicaties

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

Het IJslandse preventiemodel in Nederland

RAPPORT - Het IJslandse preventiemodel is een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. Zes Nederlandse gemeenten nemen deel aan het beleidsvormend leertraject van ons en het Nederlands Jeugdinstituut waarin zij dit model implementeren. In dit rapport kunt u de tussentijdse evaluatie van dit traject lezen. 

Download het gratis rapport

Trainingen/Bijeenkomsten

Machine learning in de (klinische) praktijk

Machine Learning in de (klinische) praktijk

8 SEPTEMBER - Machine learning is een vorm van statistiek die zich richt op voorspellen, bijvoorbeeld van de zorgvraag of zorgbehoefte van een patiënt. De computer doet deze voorspellingen door complexe patronen in grote hoeveelheden data te herkennen en in kaart te brengen. In deze leergang van 5 dagen leert u hoe u machine learning toepast binnen de ggz en hoe dit kan helpen bij het verbeteren van de klinische praktijk.

Meer info en aanmelden

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

Instructie Verantwoord Alcoholschenken

22 SEPTEMBER - Sinds 1 juli zijn veel sportkantines en verenigingen weer open. Ook vinden er weer evenementen plaats. Hét moment om aandacht te besteden aan verantwoord alcohol schenken. In deze training leert u barvrijwillers te trainen volgens de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).

Meer info en aanmelden

Aanpak alcoholproblematiek op de werkvloer

alcoholproblematiek op de werkvloer

14, 24, 29 SEPTEMBER - Wilt u samen met vakgenoten (medewerker, leidinggevende, HR-/Vitaliteitsmanager of bedrijfsarts) nadenken over de aanpak van alcoholproblematiek op de werkvloer? Dan zijn wij op zoek naar u. Wij organiseren inspirerende en interactieve bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en nieuwe inzichten op te doen. U bent van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een gezonder werkend Nederland.

Meer info en aanmelden

Extern nieuws

Magazine Kenniscentrum over stappen naar betere jeugdhulp

Magazine Kenniscentrum over stappen naar betere jeugdhulp

KENNISCENTRUM KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE - Hoe zorgen jeugdhulp- en onderwijsprofessionals, wijkteams, gemeentemedewerkers, wetenschappers, ouders én jongeren samen voor de beste hulp aan psychisch kwetsbare jeugd? Die vraag verkent het magazine 'Samenwerken voor een psychisch gezonde jeugd' via voorbeelden uit het werk van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Bekijk het magazine

Steffie legt corona eenvoudig uit

Steffie legt corona eenvoudig uit

LEER ZELF ONLINE - De makers van Steffie hebben een stapsgewijze uitleg over corona gemaakt. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgroepen. Corona.steffie.nl geeft begrijpelijke en betrouwbare informatie over het coronavirus, de coronatesten en dagbesteding.

Lees meer en bekijk de website

CONTACT:
nieuwsflitsen@trimbos.nl
[T]: 030-2971100


Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2018