Kun je deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuws en informatie van het Trimbos-instituut | Nummer 32 | 6 december 2018
Nieuws

Minder bedden en klinische opnames in GGZ

Ambulantisering in de GGZ iets in beweging

AMBULANTISERING - In de GGZ lijkt een lichte verschuiving plaats te vinden waarin intensieve ambulante zorg opkomt en klinische zorg afneemt. Dat blijkt uit het vierde rapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ.

Belangrijke vraag is of de lichte trends in het aanbod doorzetten en of het gaat lukken om de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met aanhoudende psychische problematiek te verbeteren. Dit is namelijk een belangrijk doel van de ambulantisering.

Kwaliteit van leven blijft achter

Datacollectie pilot IJslands model in volle gang

Hoe kan het IJslands preventiemodel naar Nederland worden gehaald?

PREVENTIE - De zes Nederlandse gemeenten die deelnemen aan de pilot voor het IJslandse preventiemodel, zijn begonnen met het verzamelen van data over het alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren. De pilot moet duidelijk maken hoe het succesvolle IJslandse preventiemodel naar Nederland gehaald kan worden.

Volg de pilot

Verantwoord berichten over zelfdoding kan hulp zoeken stimuleren

Verantwoord berichten over zelfdoding kan hulp zoeken stimuleren

SUÏCIDEPREVENTIE - Verhalen over herstel van suïcidaliteit, positieve framing en informatie bieden over beschikbare hulp kunnen mensen die aan zelfdoding denken helpen op zoek te gaan naar hulp. Dat is één van de conclusies uit het onderzoek 'Suïcidepreventie via massamedia: het zoeken naar hulp stimuleren.'

Aanbevelingen voor suïcidecommunicatie

Onderzoek naar betere inzet POH-GGZ

Onderzoek naar betere inzet POH-GGZ

DEELNEMERS GEZOCHT - Het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ zijn bezig met een onderzoek naar hoe de functie POH-GGZ het beste kan worden georganiseerd en uitgevoerd in de dagelijkse praktijk. Zodat patiënten, POH's-GGZ, huisartsen en andere betrokkenen tevreden zijn.

Meer info en meedoen

Blog: De weg naar een rookvrije samenleving

Blog: De weg naar een rookvrije samenleving

PREVENTIEAKKOORD - Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat in 2040 minder dan 5% van de Nederlanders rookt? Wat gebeurt er als de aandacht even verslapt? En wat is de invloed van de pro-roken lobby en de industrie?

Hoe machtig is de tabaksindustrie?

Trimbos-instituut sluit zich aan bij Alliantie gezondheid en geletterdheid

Trimbos-instituut sluit zich aan bij Alliantie gezondheid en geletterdheid

TOEGANKELIJKHEID - Het Trimbos-instituut heeft zich aangesloten bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Deze alliantie richt zich op het agenderen van laaggeletterdheid, vroeg signaleren van laaggeletterden en hen doorverwijzen naar een Taalhuis, en het ontwikkelen en delen van creatieve aanpakken van laaggeletterdheid.

Waarom we ons aansluiten

Samenwerking patiënt-behandelaar in GGZ: 'Nog veel te verbeteren'

Samenwerking patiënt-behandelaar in GGZ: 'Nog veel te verbeteren'

SAMEN BESLISSEN - Als patiënten gezamenlijk met hun behandelaar besluiten over de behandeling nemen, zijn patiënten hierover meer tevreden en worden betere behandelresultaten bereikt, dan wanneer deze besluitvorming niet in overleg plaatsvindt. Toch is in de manier van samenwerken bij het nemen van behandelbesluiten nog veel te verbeteren, concludeert gezondheidswetenschapper en verpleegkundige Margot Metz in haar promotieonderzoek.

Wat er beter kan

Minder gebruiksruimten, meer nadruk op herstel

Minder gebruiksruimten, meer nadruk op herstel

VERSLAVING - Het aantal gebruiksruimten is ten opzichte van 2013 opnieuw gedaald. Ook het aantal bezoekers per dag lijkt afgenomen. Dat blijkt uit de nieuwe inventarisatie drugsgebruiksruimten. De 24 gebruiksruimten die er nog wel zijn, zijn bijna allemaal geïntegreerde voorzieningen.

Gebruiksruimten: vangnet én springplank

4 nieuwe vacatures

Kom je bij ons werken?

Het Trimbos-instituut is op zoek naar:

  • Allround medewerker financiële administratie
  • Junior wetenschappelijk medewerker voor het programma Drug Monitoring & Policy
  • Wetenschappelijk Medewerker Alcohol voor het Expertisecentrum Alcohol
  • Wetenschappelijk Medewerker Drugs voor het programma Jongeren & Riskant Gedrag 

Bekijk de vacatures

Publicaties

Blad van NIX helpt ouders roken en alcohol te bespreken

Samenwerking Trimbos-instituut en Quest: ‘Help een puber!’

NIX18 - In samenwerking met het populair wetenschappelijke tijdschrift Quest, heeft het Trimbos-instituut het 'Blad van Nix' uitgebracht. Het magazine is bedoeld voor ouders van pubers. Zij vinden in het blad informatie over de risico's van alcohol en tabak, tips om regels af te spreken en hoe om te gaan met lastige situaties.

Gratis downloaden of bestellen

Extern nieuws

Congres All Inclusive: wat is uw rol in een inclusieve samenleving?

KENNISCONSORTIUM DESTIGMATISERING EN SOCIALE INCLUSIE - Hoe komen we tot een samenleving waar niemand buiten de boot valt? En wat staat onderzoekers, beleidsmakers en professionals in de GGZ en het sociale domein te doen om dat te bereiken? 1 februari krijgt u in Utrecht bij het Congres All Inclusive de stand van zaken als het gaat om destigmatisering en sociale inclusie. 

Meer info en aanmelden

CONTACT:
nieuwsflitsen@trimbos.nl
[T]: 030-2971100


Volg ons op twitter

copyright © Trimbos-instituut 2018