Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

Integrale aanpak

Uitgaan, Alcohol en Drugs bepleit een integrale aanpak van alcohol en drugspreventie in het uitgaanscircuit.

Deze integrale aanpak bestaat uit:

 • Een goede probleem- & risico-analyse
 • Een combinatie van interventies (voorzieningen, maatregelen, voorlichting) die ingrijpen op drugs, set en setting 
 • Het opbouwen en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties
 • Maatregelen die gericht zijn op een veilige en gezonde uitgaansomgeving

Uit onderzoek, beleid en praktijk is bekend dat een dergelijke integrale aanpak, die is gebaseerd op de community-benadering, effectiever is dan het implementeren van op zichzelf staande interventies.

Binnen een integrale aanpak van de preventie van riskant middelengebruik in het uitgaanscircuit kan gedacht worden aan de volgende interventies:

 • Optimaliseren van omgevingsfactoren die bijdragen aan het verminderen van risico's, bijvoorbeeld door middel van (gratis) water, goede ventilatie en klimaatbeheersing. Bovendien kunnen chill out ruimtes worden ingericht; er kunnen condooms ter beschikking worden gesteld; en er kan worden gezorgd voor goed openbaar vervoer.
 • Deskundigheidsbevordering van horecapersoneel, bijvoorbeeld in de vorm van een schenktraining of EHBO-cursus.
 • Deurbeleid waardoor drugs zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden. In de huisregels van een horecagelegenheid kunnen duidelijke normen worden opgenomen, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet wordt getolereerd. Daarbij is het natuurlijk van belang dat het personeel toeziet op het naleven van deze huisregels.
 • Informatie over alcohol, drugs en manieren om risico's te verminderen verspreiden op plekken waar het gebruik van drugs en alcohol voorkomt. Om jongeren te bereiken kan een team met peers worden ingezet dat met hen in gesprek gaat over hun gebruik. Voorlichting in de vorm van advies-op-maat, bijvoorbeeld via een laagdrempelige website, is ook een benadering die goed lijkt te werken. Belangrijke aandachtspunten zijn de betrouwbaarheid en accuraatheid van de informatie. Let wel: alleen het bieden van voorlichting is niet voldoende om gedragsverandering in gang te zetten en risico's te verminderen.
 • Een testservice uitgaansdrugs waar jongeren informatie krijgen over de dosering en aanwezigheid van mogelijk schadelijke stoffen in bijvoorbeeld XTC-pillen. Op basis hiervan kunnen jongeren besluiten hun gebruik te verminderen of aan te passen.

Zie ook

  Drugs en Uitgaan

  drugsenuitgaan220Website Drugs en Uitgaan

  Trimbos.nl/lokaal

  Lees verder