Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

   

Risico's poppers

Bij het gebruik van poppers kan een aantal risicovolle bijwerkingen optreden.

Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico's groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

  • Duizeligheid
  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Braken
  • Bewusteloosheid
  • Irritatie luchtwegen

De kans op deze risico’s neemt toe naarmate er meer en vaker wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik bestaat het risico op bloedarmoede.

Voor mensen met hart- en vaatproblemen zijn poppers extra riskant.

Poppers irriteren de huid en slijmvliezen en mogen daar dus niet rechtstreeks mee in contact komen. Ook zijn poppers licht ontvlambaar.

Verslaving

Sommige mensen krijgen geen genoeg van poppers, met name wanneer zij sex hebben. Zij kunnen er geestelijk afhankelijk van worden.

laatst bijgewerkt: 13-12-2011