Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

   

Opiumwet en straffen

In de Opiumwet zijn alle middelen opgenomen die door de overheid als drugs worden beschouwd. Gebruik van drugs is in Nederland niet strafbaar, productie, handel en bezit van drugs zijn dat wel.

Opiumwet

Drugs worden vaak ingedeeld naar de werking die ze hebben. Drugs kunnen ook ingedeeld worden naar status: legale (wettelijk toegestane) en illegale (verboden) middelen. Alcohol, koffie en tabak zijn legaal en bijvoorbeeld XTC en cocaïne zijn illegaal.

De illegale middelen worden beschreven in de Opiumwet. In deze wet zijn alle middelen opgenomen die door de overheid als drugs worden beschouwd. Op lijst I van de Opiumwet staan middelen die een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen voor de volksgezondheid. Dat zijn bijvoorbeeld heroïne, cocaïne, amfetamine, GHB, LSD en XTC. Op lijst II staan hasj & wiet, maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium en Seresta. De risico's van gebruik van deze middelen zijn volgens de overheid minder groot dan bij de middelen op lijst I.

Wijzigingen Opiumwet
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2011 verschillende wijzigingen in de Opiumwet aangekondigd. GHB en cannabis met een THC-gehalte van 15% of moeten van de Minister van lijst II naar lijst I verplaatst worden en worden daarmee gezien als harddrug. Ook heeft de Minister begin 2012 aangegeven de plant qat (Catha Edulis) te gaan verbieden door deze op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. De werkzame stoffen in qat, cathinon en cathine, vielen wel al onder de Opiumwet.
Wanneer de wetswijziging ten aanzien van 'sterke' cannabis daadwerkelijk van kracht zal worden, is nog onbekend; vermoedelijk zal dit in de loop van 2013 geëfectueerd worden. GHB staat sinds 9 mei 2012 op lijst I van de Opiumwet en de plant qat staat sinds 5 januari 2013 op lijst II van de Opiumwet.

Wilt u meer weten over de Opiumwet? U kunt dan terecht op de website www.wetten.overheid.nl.

Strafbaar?

In Nederland is het gebruik van drugs niet strafbaar. Productie, handel en bezit van drugs is dat wel. Het vervolgingsbeleid richt zich vooral op de productie van en handel in drugs. Aan opsporing van bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen gebruik is een veel lagere prioriteit toegekend. De politie mag altijd controleren op drugs in kader van de opsporing van dealers.

Lees meer over boetes bij overtredingen op de website van het Openbaar Ministerie.

laatst bijgewerkt: 28-01-2015

Heb je vragen over drugs? Bel de Drugsinfolijn 0900-1995Bel, Mail of Chat met de Drugs Infolijn.

Folders cannabis en cocaïne

Cannabis_kleinGeheel herzien - te bestellen of te downloaden in de webshop:
Folder Cocaine en Folder Cannabis