Mijn Trimbos Wat is Mijn Trimbos?

Handreikingen voor zorg dubbele diagnose

17 december 2012

dubbelediagnoseHet Landelijk Expertise Centrum Dubbele diagnose (LEDD) heeft, in samenwerking met het Trimbos-instituut, twee praktische handreikingen voor de zorg rond dubbele diagnose cliënten uitgebracht, gefinancierd door het ministerie van VWS.

Onder dubbele diagnose wordt het hebben van zowel psychiatrische problemen als problemen met het gebruik van alcohol en drugs verstaan. Hoewel de aandacht voor dubbele diagnose het laatste decennium erg is toegenomen, zijn veel instellingen nog op zoek naar manieren hoe zij de zorg inhoudelijk en organisatorisch vorm kunnen geven. De handreikingen willen hier een bijdrage aan leveren. Ze richten zich op verschillende onderdelen van het zorgproces en vullen elkaar aan.

Handreiking voor geïntegreerd behandelen
De handreiking 'Geïntegreerde behandeling voor dubbele diagnose cliënten' is bedoeld als een praktisch hulpmiddel voor iedereen die op het punt staat te starten met de implementatie van geïntegreerd behandelen, daarover aan het denken is of al is begonnen. De handreiking bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt uitgebreid beschreven waar geïntegreerde behandeling uit dient te bestaan. In het tweede deel wordt de implementatie van geïntegreerde behandeling stap voor stap beschreven.

Handreiking voor dubbele diagnose in woonvoorzieningen
'Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose' is een handreiking voor woonbegeleiders, behandelaars en managers die te maken hebben met mensen met dubbele diagnose in woonvoorzieningen. De handreiking wil praktische handvatten bieden om de begeleiding en behandeling in woonvoorzieningen beter af te stemmen op de specifieke problemen van deze groep. Er zijn een aantal 'good practices' beschreven en er wordt informatie geboden over bruikbare strategieën en veelbelovende interventies om de begeleiding aan cliënten met een dubbele diagnose vorm te geven.

Wamel, A. van, Muusse, C., Rooijen, S. van (2012). Geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose cliënten. Handreiking. Utrecht: Trimbos-instituut/LEDD .

Muusse, C., Wamel A. van, Rooijen S. van (2012). Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose. Handreiking. Trimbos-instituut/LEDD.

De handleidingen zijn ook te downloaden van de website van het LEDD.

Meer informatie: Anneke van Wamel awamel@trimbos.nl

Producten in de Webwinkel

Reageer

laatst bijgewerkt: 17-12-2012

Nieuwsbrieven

jongen_vergrootglasMeld u aan voor één van onze nieuwsbrieven.Aanmelden